Western, 1972

Joe Kidd
Křik černých vlků
Život a doba soudce Roye Beana
Malý unavený Joe
To zvládnem, amigo
Junior Bonner
Podivné dědictví
Buck a kazatel
Jízda sedmi statečných
Tekumseh
Chatova země
Jeremiah Johnson