Western, 1962

Geronimo
Jak byl dobyt Západ
Poklad na Stříbrném jezeře