Western, 1954

Vzdálená země
Zlomené kopí
Sedící býk