Válečný, 1977

Pochoduj nebo zemři
Soupeři
Sedmá rota za úplňku
Úderné čety
Oranžský voják
Železný kříž