Rodinný, 1974

Kde roste červené kapradí
Znovu u Spejbla a Hurvínka
Zlatá Sindibádova cesta
Malý princ
Krtek a zápalky
Krtek a telefon
Krtek a muzika