Pohádka, 2004

Křesadlo
Zakletá třináctka
Prsten krále řeky