Pohádka, 1991

O třech stříbrných hřebenech
Pohádka o touze
Víla z jeskyně zla
Princezna za dukát