Mysteriózní, 1966

Panna zázračnica
Zvětšenina
Roztržená opona