Krimi, 1983

Polda a bandita 3
Létající oko
Osamělý vlk McQuade
Vítězové a hříšníci
Otec & otec
Zjizvená tvář
Dobrodruh
Kletba Růžového pantera
Chobotnička
Náhlý úder