Krimi, 1959

Kapsář
Muž, ktorý sa nevrátil
Nikdo mne nemá rád
Někdo to rád horké
Zkáza Mary Deare
Pes Baskervillský