Historický, 2013

Německý lékař Wakolda
Ephraim's Rescue
Gagarin: Pěrvyj v kosmose
Moc má jméno šibenice
Bratrstvo kominíků
Kulka pro Heydricha
Zmrzlá zem
Osvoboditel
Válka generací
Husiti
Tajemnica Westerplatte
Zachraňte pana Bankse
Mandela: Dlouhá cesta ke svobodě
Čtenář tváří
Klub poslední naděje
Ranhojič
Michael Kohlhaas
Romeo and Juliet
Colette
12 let v řetězech