Historický, 1989

Valmont
Jindřich V.
Je těžké být Bohem
Únos Šogunova následníka
Evropa tančila valčík
Člověk proti zkáze