Historický, 1956

Alexandr Veliký
Zvoník u Matky Boží