1955

Pět pušek
Lady a Tramp
Obušku, z pytle ven!
Rebel bez příčiny
Doktor na moři
Vzorný kinematograf Haška Jaroslava
Ztracená stopa
Punťa a čtyřlístek
Fort Yuma
Muž z Laramie
Cesta do pravěku
Muž z Kentucky
Indiánský bojovník