1946

Souboj na slunci
Vzpoura hraček
Hluboký spánek
Pověstný muž
Swing Parade
Podivná láska Marty Iversové
Admirál Nachimov