1940

Pacientka Dr. Hegla
Timur a jeho parta
Cesta na severozápad
Katakomby
The Fargo Kid
Pinocchio
Poznej svého muže
Babička
Přítelkyně pana ministra